Oznakowanie CE

Nadanie oznakowania CE jest wymogiem Unii Europejskiej podczas wprowadzania na teren Unii Europejskiej wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz środków ochrony indywidualnej. Oznakowanie CE jest procedurą zgodności z konkretną dyrektywą lub rozporządzeniem, która może być zakończona poprzez deklarację producenta lub ocenę jednostki notyfikowanej w zależności od klasy ryzyka produktu.


Przed wprowadzeniem do obrotu

Aby wprowadzić produkt na terenie Unii Europejskiej należy spełnić szereg wymagań, które określone są w dyrektywach lub rozporządzeniach europejskich. Szczegółowe wymagania pojawiają się już na etapie projektu, poprzez produkcję, kontrolę jakości i rejestrację produktów.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI