Innowacyjne wyroby medyczne

Innowacyjne produkty wymagają opracowania oceny w kierunku spełnienia wymagań prawnych oraz oceny naukowej, aby zapewnić dostęp pacjentom do nowatorskich, bezpiecznych i skutecznych wyrobów medycznych.

Jesteś producentem innowacyjnego wyrobu medycznego i chciałbyś szybko i skutecznie wprowadzić wyrób medyczny do obrotu?

Ramy prawne i znormalizowane standardy klasyfikacji są oparte przede wszystkim o ocenę ryzyka danego produktu. Na tej podstawie przeprowadzana jest określona procedura oceny zgodności.

Nie ulega wątpliwości, że innowacyjne produkty wymagają opracowania usprawnienia oceny w kierunku spełnienia wymagań prawnych oraz oceny naukowej, aby zachęcić do innowacji i zapewnić dostęp pacjentom do nowatorskich, bezpiecznych i skutecznych wyrobów medycznych. W branży medycznej panuje powszechne przekonanie, że badania i marketing innowacyjnych wyrobów medycznych postępują szybciej, niż kwestie dotyczące metod ich oceny i przepisów prawnych. Biorąc pod uwagę ten fakt, bardzo dobra znajomość oceny wyrobów pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych jest kluczem do sukcesu.

Jak możemy pomóc?

Z naszą firmą możesz bez dodatkowych przeszkód i problemów przejść przez cały proces wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek, od momentu zakończenia fazy projektowania, przez wybór laboratoriów do badań, przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, certyfikację, a następnie notyfikację lub rejestrację, która kończy się wprowadzeniem Twojego innowacyjnego produktu do obrotu i udostępniania przyszłym pacjentom lub użytkownikom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI