Audyty

Jednym z ważniejszych części systemu zarządzania jakością w zaprojektowanie, wdrożenie oraz funkcjonowanie audytów. Przeprowadzenie audytu przez niezależnych ekspertów pozwala zdiagnozować stan wdrożonego systemu zarządzania oraz ocenić jakie działania powinny zostać wdrożone, aby zapewnić pełną zgodność z wymaganiami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI