Import i dystrybucja

Nowe rozporządzenie unijne w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) oraz rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (UE) 2017/746 (IVDR) regulują, porządkują i rozszerzają dotychczasowe wymagania dotyczące importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Główny nacisk kładzie się na identyfikowalność wyrobów oraz na kontrolę i monitorowanie ich bezpieczeństwa.

Dodatkowo ustawa o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 roku określa szczegóły dotyczące niezbędnych formalności i zasady, które nie zostały doprecyzowane w ww. rozporządzeniach. Wskazuje również właściwe organy nadzorujące, a także ustala przepisy karne za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących oznakowania i zgodności wyrobów, naruszenia zasad reklamy, postępowania z wyrobami niezgodnymi oraz za zaniedbania w zakresie prowadzenia dokumentacji, która umożliwia pełne śledzenie łańcucha dostaw.

Jak możemy pomóc?

  1. Możemy wspomóc Twoją firmę w nadzorze nad reklamacjami i innymi informacjami zwrotnymi z rynku
  2. Możemy uczestniczyć w ocenie informacji dla użytkowników – instrukcji używania, etykietach, opakowaniach
  3. Wspomożemy w notyfikacji lub rejestracji produktu
  4. Przygotujemy Twoją firmę do MDR
  5. Przygotujemy Twoją firmę do IVDR
  6. Przygotujemy niezbędną dokumentację do powiadomienia
  7. Przeprowadzimy usługi doradcze z zakresu współpracy OBL/OEM
  8. Wdrożymy skuteczny system jakości i przeprowadzimy audyty
  9. Weźmiemy udział w przeprowadzeniu skutecznego marketingu i dystrybucji na rynku UE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI