Autoryzowany przedstawiciel UE

MDR Regulator działa jako Autoryzowany Przedstawiciel, aby skutecznie pomagać Producentowi w przestrzeganiu europejskich wymogów prawnych.

Jaka jest rola Autoryzowanego Przedstawiciela UE?

Wytwórca mający siedzibę poza granica Unii Europejskiej jest zobowiązany wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE. Autoryzowany przedstawiciel działający w imieniu wytwórcy odpowiada za wyroby medyczne wprowadzone do obrotu na rynku europejskim. Stanowi podmiot do którego mogą zwracać się organy i instytucje państw członkowskich w sprawach obowiązków określonych wymaganiami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych. Autoryzowany przedstawiciel może również w imieniu wytwórcy przeprowadzić ocenę zgodności wyrobu medycznego.

MDR Regulator pełnimy funkcję Autoryzowanego Przedstawiciela, aby skutecznie pomóc Wytwórcy w dopełnieniu europejskich wymagań prawnych.

Jako autoryzowany przedstawiciel oferujemy:

Kto powołuje Autoryzowanego Przedstawiciela UE?

Wytwórca mający siedzibę poza Unią Europejską jest zobowiązany powołać Autoryzowanego Przedstawiciela.

Jakie są obowiązki autoryzowanego przedstawiciela UE?

Autoryzowany przedstawiciel poza już wspomnianym obowiązkiem kontaktu z organami, instytucjami państw członkowskich, w tym organami nadzorującymi ma obowiązek:

  • udostępniać do wglądu na żądanie organów państw członkowskich dokumentacji technicznej lub deklaracji zgodności,
  • zapewnić poprawne oznakowanie wyrobu,
  • odpowiadać w razie wystąpienia incydentu medycznego,
  • rejestracji wyrobu we właściwym Urzędzie,
  • brać udział w czynnościach z zakresu działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA).

W jaki sposób wybrać niezależnego autoryzowanego przedstawiciela?

Autoryzowany przedstawiciel powinien być niezależną organizacją działającą porozumieniu z wytwórcą. W sieci dystrybucji możesz mieć wielu dystrybutorów, którzy są ekspertami przede wszystkim w dziedzinie sprzedaży i marketingu, niekoniecznie w wymaganiach prawnych. W przypadku problemów w systemie dystrybucji i związanych z tym problemów z wymaganiami prawnymi dystrybutor zawsze będzie bronił własnej firmy. Jeżeli rozważasz ustanowienie dystrybutora jednocześnie autoryzowanym Przedstawicielem dla Twojej firmy, zastanów się nad następującymi kwestiami:

  • autoryzowany przedstawiciel ma dostęp do pełnej dokumentacji technicznej, zawierającej również informacje o projekcie,
  • autoryzowany przedstawiciel powinien być na bieżąco poinformowany o zmianach w przepisach prawnych i uprzedzić Twoją firmę o zmianach odpowiednio wcześniej,
  • autoryzowany przedstawiciel powinien być w stanie odpowiednio reprezentować Wytwórcę oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania Organów Kompetentnych dotyczących wyrobów medycznych Wytwórcy,
  • autoryzowany przedstawiciel jest powołany we wszystkich materiałach informacyjnych: na etykietach, opakowaniach, instrukcjach używania.

Jakie są obowiązki upoważnionego przedstawiciela w EUDAMED?

Po uzyskaniu pełnej funkcjonalności bazy Eudamed, podmioty gospodarcze (w tym autoryzowani przedstawiciele) powinni zostać zarejestrowani w tym elektronicznym systemie rejestracji. Każdy Autoryzowany Przedstawiciel, który wypełnił obowiązki wymienione w MDR powinien otrzymać jednolity numer rejestracyjny (SRN) i w związku z tym zweryfikowany w publicznej bazie danych.

Regulator MDR jest Autoryzowanym Przedstawicielem zgodnie z MDR. Nasz numer SRN: PL-AR-000002485.

Źródło:
Baza danych EUDAMED

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI