Audyty wewnętrzne

Audyty wewnętrzne dostarczają precyzyjnych informacji, w którym miejscu należy wyeliminować błędy, jak również przyczyny ich wystąpienia.

Jak przeprowadzić skuteczny audyt wewnętrzny?

Przepisy prawa wyrobów medycznych wyrobów do diagnostyki in vitro oraz międzynarodowe standardy ISO 13485, a także ISO 9001 zawierają bardzo dużą liczbę wymagań, które regulują aktywności i zadania wykonywane codziennie przez pracowników Twojej firmy. Wdrożony system jakości pomaga skutecznie spełnić większość z tych wymagań. Utrzymywanie tego systemu wymaga skutecznego programu audytów, uwzględniając zarówno procesy wewnętrzne – w strukturze organizacji oraz zewnętrzne – poddostawcy i podwykonawcy. Skuteczny program audytów w Twojej firmie wymaga udziału doświadczonego zespołu audytorskiego, który potrafi zidentyfikować niezgodności i słabe strony firmy, a także wspomóc w bezproblemowym przejściu audytu zewnętrznej jednostki certyfikującej.

Jak możemy pomóc?

Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w audytowaniu oraz wymaganiach prawnych jesteśmy gotowi zaplanować dla Twojej firmy skuteczny plan audytów wewnętrznych oraz przeprowadzić audyty w kluczowych dla Twojej firmy procesach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI