Audyt zerowy

Przygotowanie do audytu jednostki certyfikującej lub notyfikowanej wymaga dużo pracy i szczegółowego przygotowania. Audyt zerowy przeprowadzony przez zewnętrznych ekspertów pomaga w skutecznym zakończeniu właściwego audytu.

Jak przygotować się do audytu jednostki certyfikującej lub notyfikowanej?

Przygotowanie do audytu wymaga przeanalizowania wszystkich procesów i kluczowych działań w ramach procesów, jak również sprawdzenia dokumentacji technicznej i projektowej produktu. Skuteczny audyt wymaga udziału doświadczonego zespołu audytorskiego, którego celem jest identyfikacja ewentualnych niezgodności i pomoc w pozytywnym zakończeniu audytu zewnętrznej jednostki.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI