Ocena dokumentacji technicznej

Weryfikacja, czy dokumentacja techniczna jest przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem jest ważnym etapem przed rozpoczęciem procesu certyfikacji lub notyfikacji.

Kto dokonuje weryfikacji przygotowanej dokumentacji technicznej?

Dokumentacja techniczna może podlegać ocenie zewnętrznej jednostki notyfikowanej celem udziału w procedurze oceny zgodności zgodnie z MDR lub IVDR. Dokumentacja techniczna powinna spełniać wymagania ściśle określone w wymienionych aktach prawnych.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i ocenie dokumentacji technicznej, a dzięki doświadczeniu w pracy w organach nadzoru oraz jednostkach notyfikowanych również odpowiednie podejście do oceny dokumentacji technicznej. Poprzez ocenę dokumentacji lub audyt zerowy w siedzibie firmy, możemy zwrócić uwagę na kluczowe aspekty związane z produkowanymi wyrobami oraz dostosować dokumentację techniczną do aktualnych wymagań prawnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI