Wybór i kontakt z Jednostką Notyfikowaną

Kluczowym etapem jest wybór jednostki notyfikowanej, która jest odpowiednia do certyfikacji produktów producenta pod kątem: klasyfikacji, kodów szczegółowych i procedury oceny zgodności.

W jaki sposób wybrać jednostkę notyfikowaną odpowiednią do certyfikacji?

Aby dowiedzieć się, która jednostka notyfikowana jest odpowiednia do certyfikacji Twoich produktów, Twoja firma powinna przede wszystkim określić:

  1. Jaka jest kwalifikacja i klasyfikacja produktu?
  2. Jakie szczegółowe kody mają zastosowanie do danego typu produktu?
  3. Jaka procedura oceny zgodności ma zastosowanie do produktu?

Na tej podstawie, z zatwierdzonych jednostek notyfikowanych można wybrać te, które dysponują wystarczającą wiedzą i doświadczeniem z danego rodzaju produktów. Ważnym aspektem jest również czas certyfikacji, struktura opłat za poszczególne etapy certyfikacji oraz specyfika kontaktu z daną jednostką notyfikowaną.

Warto podkreślić, że jednostki notyfikowane nie udzielają konsultacji w procesie certyfikacji, co wynika z rygorystycznych wymagań prawnych.

Jeżeli zależy Twojej firmie na sprawnym i skutecznym działaniu, wybór odpowiedniej jednostki notyfikowanej jest kluczem do sukcesu we wdrożeniu nowego produktu.

Jak możemy pomóc?

Jako MDR Regulator możemy pomóc Ci w wyborze właściwej jednostki notyfikowanej oraz przejść z Twoją firmą przez cały proces certyfikacji. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w kontakcie z jednostkami notyfikowanymi jako przedstawiciele wytwórcy, a także pracownicy jednostek notyfikowanych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI