Certyfikat wolnej sprzedaży

Świadectwo wolnej sprzedaży jest dokumentem ułatwiającym eksport wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro poza terytorium Unii Europejskiej.

Co to jest świadectwo wolnej sprzedaży?

Świadectwo wolnej sprzedaży wydawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest dokumentem ułatwiającym eksport wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji poza terytorium Unii Europejskiej.

Jak możemy pomóc?

Firma MDR Regulator może wystąpić w imieniu wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela o wydanie dokumentu dla wyrobu oznakowanego znakiem CE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI