Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej są wyrobami chroniącymi ich użytkowników przed urazami mechanicznymi poszczególnych części ciała. Produkty te stanowią ochronę pracownika, a także zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Do środków ochrony indywidualnej (ŚOI) można zaliczyć (zgodnie z rozporządzeniem PPER 2016/425/UE):

 • środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby,
 • wymienialne elementy składowe ww. środków mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej;
 • systemy przyłączy do ww. środków, które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem;

Jakie są rodzaje środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia środki ochrony indywidualnej klasyfikuje się wg kategorii zagrożeń, przed którymi mają chronić. Wyróżnia się 3 klasy zagrożeń:

 • klasa I, obejmująca zagrożenia minimalne,
 • klasa II, obejmująca zagrożenia niewymienione w klasie I i III,
 • klasa III, obejmująca zagrożenia mogące mieć bardzo poważne konsekwencje, tj. śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu.

Jakie wymagania powinny spełniać środki ochrony indywidualnej?

 • powinny być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
 • powinny odpowiadać warunkom panującym na danym stanowisku pracy,
 • powinny uwzględniać wymagania ergonomii, jak również stan zdrowia pracownika,
 • powinny być odpowiednio dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.

Jak wprowadzić środki ochrony indywidualnej na rynek UE?

Przed wprowadzeniem środków ochrony indywidualnej do obrotu producent powinien przeprowadzić odpowiednie do klasy zagrożenia procedury oceny zgodności. Niektóre klasy podlegają również przeprowadzeniu oceny zgodności przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną, które kończą się uzyskaniem certyfikatu CE.

Przed wprowadzeniem do obrotu producent powinien

 • dostarczyć unijną deklarację zgodności,
 • wdrożyć wewnętrzną kontrolę produkcji zapewniającą zgodność rozporządzeniem,
 • przygotować dokumentację techniczną dla produktów,
 • załączyć instrukcję i inne informacje dla konsumentów oraz innych użytkowników końcowych.

Środki ochrony indywidualnej a COVID-19

Wiele środków ochrony indywidualnej jest przeznaczonych do ochrony przez zagrożeniami związanymi z COVID-19. Do tych produktów należą: jednorazowe i wielokrotnego użytku maski na twarz zapewniające ochronę przed zagrożeniami ze strony cząstek stałych, kombinezony jednorazowe i wielokrotnego użytku, rękawiczki i okulary ochronne, które służą do zapobiegania i ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak np. wirusy.

Przydatne linki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI