Weryfikacja kwalifikacji i klasyfikacji

W jaki sposób przeprowadzić kwalifikację i klasyfikację produktu?

Wyrób medyczny oraz wyrób medyczny do diagnostyki in vitro wymaga kwalifikacji i klasyfikacji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz analizy kryteriów, takich jak: czas i rodzaj styczności z pacjentem, stopień inwazyjności, sposób zasilania, obecność substancji potencjalnie niebezpiecznych.

Poprawna kwalifikacja i klasyfikacja wyrobu medycznego jest kluczowa dla wyznaczenia odpowiedniej procedury oceny zgodności oraz pozwala uniknąć komplikacji prawnych oraz dodatków kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek wyrobu medycznego źle sklasyfikowanego.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci zapewnią wnikliwą weryfikację i klasyfikację wyrobu medycznego, w celu przeprowadzenia właściwej procedury oceny zgodności produktu.