Bio

Absolwentka Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pierwsze kroki zawodowe stawiała w firmie badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na innowacyjne rozwiązania stosowane w profilaktyce chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem alergii kontaktowej na metale. Doświadczenie w zakresie wyrobów medycznych i procesu oceny zgodności zdobyła w Jednostce Notyfikowanej, gdzie odpowiadała za ocenę dokumentacji technicznej wyrobów medycznych, kontakt i współpracę z właściwymi organami kompetentnymi oraz prowadzenie audytów certyfikacyjnych i audytów nadzoru producentów wyrobów medycznych.

Audytor wiodący CE oraz audytor ISO 13485.

W MDR Regulator odpowiada za kwalifikację i klasyfikację wyrobów medycznych, weryfikację zgodności dokumentacji technicznej z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, aktualizację lub tworzenie dokumentacji technicznej, głównie oceny klinicznej, PMCF, PMS oraz analizy ryzyka dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb, III.

Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i oglądaniu kryminałów. Miłośniczka kotów, kawy oraz wszystkiego co zawiera czekoladę.