Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Jako doświadczeni pracownicy branży medycznej, w zakresie projektowania, wytwarzania i regulacji prawnych, dystrybucji i marketingu, pracownicy i eksperci: organu kompetentnego, jednostek notyfikowanych, Komisji Europejskiej oraz konsultanci postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć kompleksowe usługi dla wytwórców, importerów i dystrybutorów z branży medycznej. Naszym celem jest działanie w pełnym zakresie w celu wprowadzenia wartościowych produktów – od projektu przez wdrożenie, rejestrację, a następnie działania po wprowadzeniu do obrotu.

Na co dzień dostarczamy usługi doradcze dla firm z Unii Europejskiej oraz spoza jej granic.

Jako samodzielni eksperci w sumie przeprowadziliśmy usługi konsultingowe w zakresie:

  • 14 przeprowadzonych szkoleń,
  • 10 działań marketingowych i dystrybucyjnych w branży medycznej,
  • 19 wdrożonych systemów jakości w branży medycznej,
  • 87 wprowadzonych produktów do obrotu,
  • 278 przeprowadzonych audytów,
  • 323 zgłoszeń i powiadomień.

Po połączeniu sił możemy skutecznie przeprowadzić Twoją firmę przez wprowadzenie nowego produktu do obrotu oraz zaproponować Ci kompleksowe usługi.

Misja

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług z zakresu wprowadzenia do obrotu produktów dostarczanych przez organizacje z UE i spoza UE. Naszym ostatecznym celem jest nie tylko pełne wsparcie na etapie wprowadzenia produktu, ale także umożliwienie naszym klientom pomocy w zakresie efektywnego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Wizja

Klienci mają zaufanie do MDR Regulator jako wiodącej firmy doradczej dostarczającej najwyższej jakości usługi wszystkim organizacjom z branży wyrobów medycznych, wyrobów do diagnostyki in vitro, suplementów diety i środków ochrony indywidualnej.