Bio

W MDR Regulator odpowiada za projekty związane z wdrożeniem QMS zgodnie z ISO13485 oraz projekty związane z oceną zgodności wyrobów medycznych. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz wspieraniem Klientów w zakresie testowania użyteczności, analizy ryzyka oraz walidacji oprogramowania.

Z wykształcenia jest protetykiem słuchu. Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Fizyki. Jest magistrem akustyki. W przeszłości pracował w dziale badań i rozwoju w firmie produkującej aparaty słuchowe. Odpowiadał za testowanie i weryfikację prototypów tych urządzeń w laboratoriach akustycznych i elektrycznych.

W wolnym czasie uwielbia słuchać muzykę, a nawet sam ją komponuje.