Wdrożenie ISO 17025

System zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym, jest to system zapewniający, że wyniki pracy laboratorium są wiarygodne i rzetelne. Wdrożenie ISO 17025 jest to duże wyzwanie, jednakże często wymagane, aby wyniki badań laboratorium były akceptowane przez klientów.

Czym jest system zarządzania jakością zgodnie z ISO 17025:2018?

System zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym, jest to system zapewniający, że wyniki pracy laboratorium są wiarygodne i rzetelne. Wdrożenie ISO 17025 jest to duże wyzwanie, jednakże często wymagane, aby wyniki badań laboratorium były akceptowane przez klientów.

Kto może wdrożyć normę ISO 17025?

Laboratoria, w tym również prowadzone przez ośrodki naukowo-badawcze oraz inne, które planują przystąpić do wdrażania lub nowelizacji systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018 lub są w trakcie wdrażania.

Co wchodzi w zakres wdrożenia ISO 17025 w laboratorium?

  • wykonanie auditu wstępnego pod kątem wymagań PCA i normy PN-EN ISO 17025:2018,
  • opracowanie dokumentacji PN-EN ISO 17025:2018,
  • wykonanie szkoleń z ISO 17025:2018, w tym w zakresie podstawowych wymagań normy ISO 17025; wymagań akredytacyjnych stawianych laboratoriom wynikających z dokumentów PCA oraz audytorów wewnętrznych,
  • weryfikacja wniosku o akredytację laboratorium PCA,
  • wsparcie w procesie akredytacji PCA.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci określą jak praktycznie wdrożyć normę ISO 17025:2018 w laboratorium, jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy, jak zaplanować działania związane z nowelizacją systemu zarządzania do nowej normy oraz jakie rozwiązania systemowe można wykorzystać podczas nowelizacji systemu zarządzania w laboratorium.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI