Za nami IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Polimery w Medycynie

W dniach 23-24 maja w siedzibie głównej Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Polimery w Medycynie”, w której wzięła udział Katarzyna Romaniszyn, Head of Regulatory Unit | MD and IVD MDR Regulator, Ilona Korczak – Cegielska – Clinical Trial Manager Pure Clinical oraz Piotr Christyniuk, Wiceprezes Zarządu Asystent Laboratoryjny Pure Clinical Lab Network.

Konferencja była dobrą okazją do wymiany doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do ludzi nauki – zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak też studentów, doktorantów oraz osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Katarzyny Romaniszyn pt.: „Od projektu do wdrożenia. Wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu – dokumentacja techniczna i obowiązki producenta”. Nowe Rozporządzenie MDR nakłada na producentów wyrobów medycznych szereg wymagań, które należy spełnić, aby wprowadzić do obrotu wyrób, który będzie skutecznie wspomagał leczenie różnego rodzaju schorzeń i zapewni pełne bezpieczeństwo dla pacjentów.

– Na konferencji zaprezentowało się wielu naukowców, przedstawiając projekty, nad którymi obecnie pracują i które w przyszłości chcieliby komercjalizować. Wielu naukowców skupia się obecnie na komponentach pochodzenia zwierzęcego, które mogłyby być używane do produkcji wyrobów medycznych: kolagen pochodzenia naturalnego, chitozan. Szerokim zainteresowaniem cieszą się także nanomateriały oraz naturalne składniki – biopolimery, biodegradowalne, których produkcja zmniejszałaby zanieczyszczenie środowiska. Sporo mówiło się także o badaniach biologicznych wyrobów medycznych i poszerzaniu wiedzy naukowców dotyczącej projektowania wyrobu medycznego, aby już na etapie projektowania wyeliminować błędy i przygotowywać dokumentację zgodnie z wymaganiami dla wyrobów medycznych – powiedziała Katarzyna Romaniszyn.

Katarzyna przygotowała prezentację, która w zwięzły sposób umożliwia zapoznanie się z wymaganiami dla producentów, poszczególnymi etapami projektowania wyrobu oraz wymaganą dokumentacją.

– Pozyskaliśmy wiele nowych kontaktów, kilka osób wyraziło chęć współpracy, abyśmy pomogli we wdrożeniu nowych wyrobów, a także kilku naukowców zaoferowało swoją pomoc jako ekspertów od różnych dziedzin – dodała Katarzyna Romaniszyn

Z kolei dr inż. Ilona Korczak – Cegielska zabrała głos na temat „Przygotowania do badania klinicznego w kontekście uzyskania grantu”. Podczas przeprowadzania oceny wykonalności badania Pure Clinical we współpracy z danym ośrodkiem klinicznym przeprowadza analizę profilu potencjalnych uczestników, ich charakterystykę oraz możliwości rekrutacyjne danej placówki medycznej. Co więcej, czynniki określone w ocenie wykonalności badania wpływają na określenie ryzyka przeprowadzenia badania klinicznego, finalne jego zaplanowanie wraz z określeniem ram czasowych oraz precyzują budżet badania klinicznego co jest niezbędnym krokiem w kontekście ubiegania się i uzyskania grantu na przeprowadzenie badania klinicznego.

– Konferencja „Polimery w Medycynie” to wydarzenie godne uwagi dla inżynierów, inwestorów oraz pasjonatów innowacyjnych rozwiązań w sektorze medycznym. Wydarzenie skupiło uczestników z wielu branż i dało możliwość bogatej wymiany doświadczeń. Nie da się nie zauważyć, że obecny świat skupia swoją uwagę na strukturach nano oraz na materiałach pochodzenia naturalnego, co osobiście bardzo mnie cieszy! Cieszy mnie też bardzo, że projekty które powstają w uczelnianych zakamarkach są komercjalizowane oraz że założenia projektowe na poziomie pomysłu również są tak formułowane, aby w przyszłości produkty zostały skomercjalizowane w postaci pełno wartościowych wyrobów medycznych ze znakiem CE. Czym warto się pochwalić to również rozmowy o innowacyjnych opatrunkach, wyrobach medycznych używanych w kardiochirurgii oraz nowoczesnych biomateriałach do regeneracji kości i potrzebie wykonywania badań klinicznych. Pure Clinical ma doświadczenie w przeprowadzaniu badań klinicznych dla takich wyrobów, co tym bardziej cieszy że miałam okazję porozmawiać o tym z uczestnikami – podsumowała Ilona Korczak – Cegielska.

Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z wykładem Piotra Christyniuka poświęconego biobankom i biobankowaniu. W ramach prezentacji Piotr przedstawił zasady biobankowania w Pracowni Biobanku Mikrobiologicznego Laboratorium Diagnostycznego Pure Clinical Lab Network. Omówił także zasoby laboratorium, utrzymywanie jakości usług, cele dotyczące biobankowania oraz strategie pozyskiwania dawców. – Miałem okazję przedstawić nasze Laboratorium i Biobank. Nasze zasoby, cele i strategie marketingową – można namawiać też on-line – powiedział Piotr Christyniuk.

W konferencji wzięli udział  naukowcy z różnych ośrodków badawczych w Polsce.

Dla nas to był bardzo ciekawy czas. Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów, część z nich może zaowocować niezwykle interesującą współpracą, w ramach której będziemy mogli pomagać we wdrożeniu nowych wyrobów. Nasze rozmowy mogą też spowodować, że zyskamy nowych ekspertów, bo kilku naukowców wyraziło taką chęć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI