Rejestracja produktu LATAM

Brazylia jest największym rynkiem wyrobów medycznych w regionie LATAM, z ugruntowanym i złożonym systemem regulacji prawnych i potwierdzenia zgodności. Agencja ANVISA jest odpowiedzialna za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Jaka instytucja jest odpowiedzialna za regulację i nadzór nad wyrobami medycznymi w Brazylii?

ANVISA jest organem odpowiedzialnym za nadzór nad wyrobami medycznymi w Brazylii. ANVISA odpowiada za przepisy dotyczące wyrobów medycznych, autoryzację podmiotów wprowadzających wyroby medyczne, monitorowanie systemów zarządzania jakością producentów w celu zapewnienia zgodności z brazylijskimi wymogami.

Jak klasyfikowane są wyroby medyczne w Brazylii?

Rejestracja wyrobów medycznych w Brazylii wymaga określenia klasy ryzyka. ANVISA rozróżnia cztery klasy: od klasy I (niskie ryzyko) do IV (wysokie ryzyko).
Załącznik II do RDC-185/2001 ustanawia 18 zasad klasyfikacji.

Aby ustalić klasę ryzyka, możesz skorzystać z tabeli:

Unia Europejska (2017/745) Brazylia (RDC-185/2001)
I I
IIa II
IIb III
III IV

Jak wygląda rejestracja wyrobów medycznych w Brazylii?

ANVISA rozróżnia dwie różne ścieżki rejestracji w zależności od klasyfikacji:

  • Urządzenia klasy I i II są zgłaszane do ANVISA w celu uzyskania numeru zgłoszenia,
  • Urządzenia klasy III i IV wymagają przeprowadzenia pełnej procedury oceny zgodności i badań.

Jak możemy pomóc?

MDR Regulator wspomoże Twoją firmę w spełnieniu wymagań regulacyjnych w Brazylii. Przygotujemy wymagane dokumenty, przeanalizujemy procedury rejestracyjne, sprawdzimy dokumentację techniczną i dokonamy notyfikacji w ANVISA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI