Wdrożenie IVDR

Określenie strategii działania, wymaganych procedur oceny zgodności i metod wdrożenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro jest kluczowe, aby efektywnie i jak najmniejszym kosztem zapewnić zgodność z IVDR.

Od kiedy obowiązuje rozporządzenie IVDR?

Rozporządzenie MDR będzie obowiązywało od 26 maja 2022. Rozporządzenie zastąpi dyrektywę 98/79/WE.

Jak możemy pomóc?

Określenie strategii działania, wymaganych procedur oceny zgodności i metod wdrożenia nowych produktów jest kluczowe, aby efektywnie i jak najmniejszym kosztem zapewnić zgodność z IVDR.
Nasi eksperci zapewnią wsparcie we wdrożeniu IVDR.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI