Consulting – Suplementy diety

Jak wygląda proces wprowadzenia suplementu diety do obrotu?

Wytwórca po spełnieniu wymagań, które odnoszą się do oznakowania suplementu diety powiadamia właściwy Organ Kompetentny o wprowadzeniu lub o zamiarze wprowadzenia suplementu diety. Producent odpowiada również za weryfikację jakości, a także dystrybucję suplementu diety. Specyfikacja produktów oraz ich oznakowanie są szczegółowo opisane w odnośnych rozporządzeniach.

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy wsparcie producentom suplementów diety we wszystkich działaniach związanych z wprowadzeniem produktów na rynku UE.

Więcej na ten temat tutaj: Suplementy diety.