Wakacyjny cykl edukacyjny wspólną inicjatywą MDR Regulator i Pure Clinical

Prosta i przystępna forma. Jasny, zrozumiały język – właśnie w ten sposób eksperci MDR Regulator i Pure Clinical wyjaśniają nawet najbardziej skomplikowane kwestie dotyczące branży wyrobów medycznych i badań klinicznych.

Z myślą o producentach wyrobów medycznych i swoich klientach MDR Regulator wspólnie z Pure Clinical przygotowały specjalny cykl edukacyjny, w którym eksperci obu spółek wyjaśniają m.in. jakie wymagania powinien spełnić producent wyrobu medycznego, żeby wprowadzić wyrób do obrotu na rynku Unii Europejskiej, kim jest osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną i jakie musi posiadać kwalifikacje oraz czy dla każdego wyrobu medycznego powinna być przeprowadzona ocena biologiczna, a także w jaki sposób przeprowadzić ocenę biologiczną wyrobu.

W ramach cyklu specjaliści tłumaczą również na czym polega ocena wykonalności badania klinicznego wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Jeden z odcinków poświęcono wyjaśnieniu warunków jakie należy spełnić, aby rozpocząć badanie działania zgodnie z IVDR. Można się dowiedzieć m.in. jak przygotować niezbędną dokumentację i co powinno znaleźć się w formularzu wniosku, broszurze badacza oraz planie badania działania.

MDR Regulator oferuje pełen zakres usług umożliwiających wytwórcom, importerom i dystrybutorom wprowadzenie produktów na rynki europejskie oraz zapewnienie ciągłości i zgodności działań z obowiązującym prawem europejskim.

Firma może skorzystać z usług MDR Regulator w każdym stadium wprowadzenia produktu do obrotu – od projektu, przez wdrożenie, badania, dokumentację, certyfikację, rejestrację lub notyfikację, a także po wprowadzeniu do obrotu – na etapie dystrybucji, marketingu, nadzoru rynku i innych działaniach.

Z kolei Pure Clinical oferuje profesjonalne usługi z zakresu badań klinicznych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dla branży medycznej.

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na LinkedIn, Facebook i Instagram, na którym w każdy poniedziałek publikujemy najnowszy odcinek naszego vloga.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI