Prezesi MDR Regulator i Pure Clinical uczestniczą w konferencji Kapitał Na Zdrowie

Katarzyna Wesołowska i Adam Sobantka, a więc prezeska i prezes MDR Regulator i Pure Clinical uczestniczą dziś w bardzo ciekawej konferencji Kapitał Na Zdrowie, organizowanej przez InnerValue Sp. z o.o.

– Podczas wydarzenia uzyskaliśmy dużo ciekawych informacji na temat finansowania nowych technologii MedTech i BioTech – opowiada Adam Sobantka. – Dyskutowaliśmy m.in. na temat roli inwestorów w rozwoju takich spółek, sposobach wejścia na NewConnect i GPW oraz sposobach utworzenia i rozwoju startupów medycznych.

– W kilku panelach podkreślono także znaczenie strategii regulacyjnej i rozmowy z regulatorami na wstępnym etapie projektu celem szybszej i skutecznej komercjalizacji – dodaje Katarzyna Wesołowska.

Hasło MedTechowego eventu w warszawskiej Rotundzie PKO BP to „Zdrowie w innowacjach: Odkryj siłę kapitału w medycynie i biotechnologii!”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI