Nasi przedstawiciele podczas Konferencji BKWM

To był intensywny, ale bardzo cenny czas. W tym tygodniu delegacja MDR Regulator i Pure Clinical uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej badaniom klinicznym wyrobów medycznych.

MDR Regulator z przyjemnością informuje o udziale w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej badaniom klinicznym wyrobów medycznych i badaniom działania wyrobów do diagnostyki in vitro. Wydarzenie pod nazwą „BADANIA KLINICZNE WYROBÓW MEDYCZNYCH” zgromadziło ekspertów i specjalistów z całej branży.

Katarzyna Wesołowska, członek zarządu MDR Regulator i Pure Clinical, podzieliła się wiedzą na tematy dotyczące badań przedklinicznych oraz działań przygotowawczych przed rozpoczęciem badań klinicznych. Omówiła wpływ AI ACT na badania kliniczne oprogramowania medycznego oraz korzystanie z europejskiej bazy danych medycznych EHDS do trenowania algorytmów danymi retrospektywnymi. „Jest to konferencja o wysokim poziomie merytorycznym, która umożliwia cenne dyskusje z przedstawicielami urzędów, Jednostek Notyfikowanych, producentów wyrobów medycznych i CRO, a także ośrodków klinicznych,” stwierdziła Wesołowska.

Agnieszka Czajkowska z MDR Regulator również podkreśliła znaczenie często ignorowanych, lecz kluczowych aspektów przygotowań do badań klinicznych wyrobów medycznych. Zwróciła uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się producenci w fazie badań, co podkreśla rolę konferencji w adresowaniu tych istotnych kwestii branżowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI