MHRA uruchamia AI Airlock, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyrobami medycznymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję

Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) uruchomiła AI Airlock, nową piaskownicę regulacyjną dla AI as a Medical Device (AIaMD). Model pomoże bezpiecznie opracowywać i wdrażać AIaMD. Projekt ten będzie przebiegał zgodnie ze szczegółowo zaplanowanym procesem, aby zapewnić, że wyroby będą efektywne w praktyce klinicznej.

W ubiegłym miesiącu MHRA nakreśliła swoją strategię regulacji sztucznej inteligencji w odpowiedzi na rządową białą księgę. Ten nowy projekt pilotażowy ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z regulacją wyrobów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AIaMD) poprzez początkowe wsparcie 4-6 projektów. Celem jest przetestowanie kwestii regulacyjnych dla tych wyrobów, gdy są one używane w NHS.

Model zwany AI Airlock, pomaga bezpiecznie opracowywać i wdrażać AIaMD. MHRA będzie współpracować nad tą inicjatywą z NHS AI Lab i Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC)

Wyniki badań będą kształtować przyszłe projekty AI Airlock i wpływać na wytyczne AIaMD w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej, w tym na oznakowanie UKCA i globalną rejestrację wyrobów medycznych.

Dr Paul Campbell, dyrektor ds. oprogramowania i sztucznej inteligencji w MHRA podkreśla, że innowacyjne produkty AIaMD szybko wchodzą na rynek brytyjski, oferując nowe sposoby zaspokajania potrzeb pacjentów. MHRA dąży do zrównoważenia nadzoru nad bezpieczeństwem z elastycznością niezbędną do wspierania innowacji.

AI Airlock pomoże zrozumieć i rozwiązać wyzwania regulacyjne, poprawiając doświadczenia pacjentów i zapewniając bezpieczne korzystanie z AIaMD. Inicjatywa ta zbuduje również zaufanie między projektantami, producentami i MHRA, ostatecznie przynosząc korzyści w zakresie zaangażowania i bezpieczeństwa pacjentów.

Model MHRA rośnie, a inwestycje mają na celu zdobycie przez NHS pozycji lidera technologii opieki zdrowotnej do 2030 roku.

Dostęp do AI Airlock:

https://www.gov.uk/government/collections/ai-airlock-the-regulatory-sandbox-for-aiamd

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI