Finansowanie Oceny Zgodności Wyrobów Medycznych

Już 13 czerwca (w czwartek) o godzinie 12:00 zapraszamy na darmowy branżowy webinar z konsultacjami, który organizujemy wspólnie z Frontline Biosciences S.A.

Temat? Finansowanie oceny zgodności za pomocą dotacji krajowych i regionalnych jako rozwiązanie na wyzwania stojące przed producentami wyrobów medycznych w okresach przejściowych.

Podczas wydarzenia opowiemy m.in.:
– Jakie zmiany zostały wprowadzone przez Unię Europejską w obszarze Medical Device Regulations.
– Z jakimi nowymi wyzwaniami regulacyjnymi mierzą się przedsiębiorcy wprowadzający na rynek wyroby medyczne.
– W jaki sposób przy udziale dotacji można wspierać współpracę z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia w certyfikacji wyrobów.

Webinar poprowadzą Katarzyna Wesołowska, Prezeska Zarządu MDR Regulator Sp. z o.o. oraz Paweł Sieczkowski, Prezes Zarządu Frontline Biosciences S.A.

Swój udział w webinarze możecie potwierdzić tu: https://tiny.pl/d1939

Zapraszamy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI