Consulting – Środki ochrony indywidualnej

Jak wygląda proces wprowadzenia środków ochrony indywidualnej (ŚOI) do obrotu?

Przed wprowadzeniem środków ochrony indywidualnej producent przeprowadza procedurę oceny zgodności, która jest odpowiednia do klasy zagrożenia. Niektóre klasy produktów są oceniane przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną, która to ocena kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci zapewnią kompleksową usługę wprowadzenia środków ochrony indywidualnej do obrotu na rynku UE.

Więcej na ten temat tutaj: Środki ochrony indywidualnej